Boris – “Jer to nije samo trend već stvarna potreba”

Ljudi mole od bogova zdravlje, a ne znaju da na to mogu sami utjecati!“ (Heraklit, oko 550.-480. pr. Krista). Tijelo je sposobno samoliječiti se, olakšajmo mu detoksikacijom kao prvim korakom prema ozdravljenju, jer to nije samo trend već stvarna potreba … Moja preporuka je centar Origo zbog individualnog pristupa klijentu te zbog načina razmišljanja o utjecajima tretmana ne samo sa fizičkog već i sa duhovnog aspekta …

— Boris Levinski, Zagreb